Binnen 24 uur voor je deur
en altijd gratis transport!

Advies op maat nodig?
Bel ons gerust of laat je telefoonnummer achter.

Privacy

De Klusbak.nl

 • Heeft een kwaliteit-, veiligheid, gezondheid en milieuverklaring waarin het uitoefenen van het bedrijf binnen de kaders van de wet als primaire doelstelling wordt genoemd. 
 • Verklaart, in de rol van Verantwoordelijke als werkgever of Partij in een overeenkomst, dan wel in de rol als Verwerker of Sub verwerker, de privacy rechten van Betrokkenen direct en indirect op passende wijze te zullen respecteren en beschermen.
 • Sluit met partijen Verwerkersovereenkomsten af als die verwerking bij falen een risico inhoud voor de privacybescherming van Betrokkenen.
 • Verzameld en registreert als bedrijf persoonsgegevens t.b.v. het uitoefenen van overeenkomsten en om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen m.b.t. het betalen van belastingen, het voeren van een verzuimbeleid, een arbeidsomstandighedenbeleid, het drijven van een bedrijf en het bewaren van blootstellinggegevens.
 • Vertrouwt erop, dat de betrokken partijen in de relatie de juiste gegevens verstrekken.
 • Bewaart relevante persoonsgegevens t.b.v. het aantonen aan derden van kwalificaties en wettelijk bepaalde geschiktheidseisen voor de uitoefening van een beroep.
 • Heeft geen belang bij het doorgeven van persoonsgegevens anders dan t.b.v. bovengenoemde gevallen.
 • Benadrukt dat het niet verstrekken van voor de overeenkomst relevante persoonsgegevens door Betrokkenen kan leiden tot uitsluiting van werk of ontbinding van overeenkomsten.
 • Heeft een register met registraties, bewaarcriteria, toegangsbeperkingen, bewaartermijnen en vernietigingscriteria.
 • Stelt betrokkenen in de gelegenheid om de juistheid van de registraties te controleren.
 • Heeft Verwerkers, met deze Verwerkers zijn Verwerkingsovereenkomsten afgesloten.
 • Benadrukt dat het verstrekken van onjuiste gegevens door Betrokkenen en de schade die DeKlusbak daarvan kan leiden, kan leiden tot juridische maatregelen tegen Betrokkenen.
 • De functionaris gegevensbeheer wordt vervuld door Directeur zelf.
 • Toetst periodiek de implementatie van de inhoud van deze overeenkomsten aan de wettelijke eisen.
 • Erkent het recht van de Betrokkenen om toestemming voor de verwerking in te trekken, met dien verstande dat wetgeving vanuit een breder belang dit recht kan overstijgen.
 • Deelt persoonsgegevens vanuit die wettelijke grondslagen slechts met partijen die op hun beurt aan wettelijke voorschriften moeten voldoen voor de uitvoering van contracten, subsidieaanvragen en het afbakenen van aansprakelijkheden (Subverwerkers of autoriteiten).
 • Heeft een incidentenprocedure, privacy schendingen, klachten en datalekken zijn bijzondere categorieën incidenten die interne vermelding vereisen en met de Betrokkenen zullen worden geanalyseerd en afgehandeld. Indien noodzakelijk op basis van vastgestelde criteria, wordt het incident gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Werkt mee aan het overdragen van persoonsgegevens aan andere verwerkers indien de Betrokkene daarom vraagt of partijen daartoe machtigt.
 • Vermeld de bronnen van waaruit persoonsgegeven zijn verkregen. DeKlusbakbeheerd de zakelijke informatie m.b.t. de uitvoering van contracten als vertrouwelijk en begrijpt de noodzaak voor het beschermen van de privacy van personen verbonden aan de bij de onderneming betrokken partijen.

DeKlusbak neemt technische en organisatorische maatregelen om de belangen te behartigen, maar sluit niet uit dat betrokkenen DeKlusbak onvolledig informeren waardoor DeKlusbak niet aan zijn zorgplicht kan voldoen, DeKlusbak aanvaard geen aansprakelijkheid als uit die situaties privacy schendingen of datalekken voortkomen. DeKlusbak vraagt betrokkenen haar te informeren over de mogelijke risico’s m.b.t. potentiele privacy schendingen die zij waarnemen in de omgeving van het bedrijf.

Voorburg, juli 2018

© deklusbak.nl 2013 - powered by The Dare Company

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.